Logo Search packages:      
Sourcecode: pavuk version File versions

form.c

/***************************************************************************/
/*  This code is part of WWW grabber called pavuk            */
/*  Copyright (c) 1997 - 2001 Stefan Ondrejicka             */
/*  Distributed under GPL 2 or later                   */
/***************************************************************************/

#include "config.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#ifdef GTK_FACE
#define GTK_ENABLE_BROKEN
#include <gtk/gtk.h>

#include "icons/cancel.xpm"
#include "icons/load.xpm"
#include "icons/restart_small.xpm"
#endif

#include "ainterface.h"
#include "form.h"
#include "gui.h"
#include "html.h"
#include "tools.h"

#define NARAZNIK 512
/* FIXME: Translate me (NARAZNIK)! */

#define SEXPAND(sv) \
 if((ssz - (sv + sr + NARAZNIK)) < 0) \
 { \
  stack = realloc(stack, ssz + sv + NARAZNIK); \
  ssz += NARAZNIK + sv; \
 }

#define TEXPAND(sv) \
 if((tsz - (sv + tr + NARAZNIK)) < 0) \
 { \
  text = realloc(text, tsz + sv + NARAZNIK); \
  tsz += NARAZNIK + sv; \
 }

char *form_get_text(int num, char *html_text, int html_len, int *form_len)
{
 char *stack = NULL;
 int i, sr, ssz;
 int formstart = FALSE;
 int commentstart = FALSE;
 int scriptstart = FALSE;
 int formnum = 0;

 ssz = 0;
 sr = 0;

 for(i = 0; i < html_len; i++)
 {
  if(commentstart)
  {
   if(!strncmp(html_text + i, "-->", 3))
   {
    commentstart = FALSE;
    i += 2;
   }
   continue;
  }
  if(scriptstart)
  {
   if(!strncasecmp(html_text + i, "</SCRIPT>", 9))
   {
    scriptstart = FALSE;
    i += 8;
   }
   continue;
  }
  if(html_text[i] == '<')
  {
   if(!strncasecmp(html_text + i + 1, "SCRIPT", 6) &&
    (i + 7) < html_len &&
    (tl_ascii_isspace(html_text[i + 7]) || html_text[i + 7] == '>'))
   {
    scriptstart = TRUE;
    continue;
   }
   else if(!strncasecmp(html_text + i + 1, "!--", 3))
   {
    commentstart = TRUE;
    continue;
   }
  }
  if(formstart)
  {
   if(!strncasecmp(html_text + i, "</FORM>", 7))
   {
    stack[sr] = '\0';
    break;
   }
   else
   {
    SEXPAND(1);
    stack[sr] = html_text[i];
    sr++;
   }
   continue;
  }
  if(!strncasecmp(html_text + i, "<FORM", 5) &&
   (i + 5) < html_len && tl_ascii_isspace(html_text[i + 5]))
  {
   if(formnum == num)
   {
    formstart = TRUE;
    ssz = 2 * NARAZNIK;
    stack = malloc(ssz);
    sr = 0;
    stack[sr] = html_text[i];
    sr++;
   }
   formnum++;
  }
 }
 *form_len = sr;
 return stack;
}

int form_field_compare(form_field * ff1, form_field * ff2)
{
 if(strcmp(ff1->name, ff2->name))
  return FALSE;

 if(strcmp(ff1->value, ff2->value))
  return FALSE;

 return TRUE;
}

int form_field_compare_name(form_field * ff1, form_field * ff2)
{
 if(!ff1->name || !ff2->name)
  return FALSE;

 if(strcmp(ff1->name, ff2->name))
  return FALSE;

 return TRUE;
}


form_field *form_field_new(char *name, char *value)
{
 form_field *rv;

 rv = _malloc(sizeof(form_field));

 rv->type = FORM_T_TEXT;
 rv->name = tl_strdup(name);
 rv->value = tl_strdup(value);

 return rv;
}

form_field *form_field_duplicate(form_field * ff)
{
 form_field *rv;

 rv = _malloc(sizeof(form_field));

 rv->type = ff->type;
 rv->name = tl_strdup(ff->name);
 rv->value = tl_strdup(ff->value);

 return rv;
}

static form_field_types form_input_type(char *str)
{
 int i;
 struct
 {
  char *str;
  form_field_types id;
 } it[] =
 {
  {"text", FORM_T_TEXT},
  {"password", FORM_T_PASSWORD},
  {"checkbox", FORM_T_CHECKBOX},
  {"radio", FORM_T_RADIO},
  {"submit", FORM_T_SUBMIT},
  {"reset", FORM_T_RESET},
  {"file", FORM_T_FILE},
  {"hidden", FORM_T_HIDDEN},
  {"image", FORM_T_IMAGE},
  {"button", FORM_T_BUTTON}
 };

 for(i = 0; i < (sizeof(it) / sizeof(it[0])); i++)
 {
  if(!strcasecmp(str, it[i].str))
   return it[i].id;
 }

 return FORM_T_UNKNOWN;
}

static form_field_info *form_field_info_new(void)
{
 form_field_info *retv = malloc(sizeof(form_field_info));

 retv->type = FORM_T_TEXT;
 retv->name = NULL;
 retv->default_value = NULL;
 retv->text = NULL;
 retv->width = 0;
 retv->height = 0;
 retv->maxlen = 0;
 retv->readonly = FALSE;
 retv->checked = FALSE;
 retv->disabled = FALSE;
 retv->multiple = FALSE;
 retv->selected = FALSE;
 retv->infos = NULL;
#ifdef GTK_FACE
 retv->rg = NULL;
 retv->widget = NULL;
 retv->idx = -1;
#endif

 return retv;
}

static form_field_info *form_parse_inputtag(char *tag)
{
 char *p;
 form_field_info *retv;

 retv = form_field_info_new();

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "type")))
 {
  retv->type = form_input_type(p);
  free(p);
 }

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "size")))
 {
  retv->width = atoi(p);
  free(p);
 }

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "maxlength")))
 {
  retv->maxlen = atoi(p);
  free(p);
 }

 retv->name = html_get_attrib_from_tag(tag, "name");
 retv->default_value = html_get_attrib_from_tag(tag, "value");

 retv->readonly = html_tag_co_elem(tag, "readonly");
 retv->checked = html_tag_co_elem(tag, "checked");
 retv->disabled = html_tag_co_elem(tag, "disabled");

 return retv;
}

static form_field_info *form_parse_buttontag(char *tag)
{
 char *p;
 form_field_info *retv;

 retv = form_field_info_new();
 retv->type = FORM_T_BUTTON;

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "type")))
 {
  retv->type = form_input_type(p);
  free(p);
 }

 retv->name = html_get_attrib_from_tag(tag, "name");
 retv->default_value = html_get_attrib_from_tag(tag, "value");

 retv->disabled = html_tag_co_elem(tag, "disabled");

 return retv;
}

static form_field_info *form_parse_selecttag(char *tag)
{
 char *p;
 form_field_info *retv;

 retv = form_field_info_new();
 retv->type = FORM_T_SELECT;

 retv->name = html_get_attrib_from_tag(tag, "name");

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "size")))
 {
  retv->height = atoi(p);
  free(p);
 }

 retv->disabled = html_tag_co_elem(tag, "disabled");
 retv->multiple = html_tag_co_elem(tag, "multiple");

 return retv;
}

static form_field_info *form_parse_optgrouptag(char *tag)
{
 form_field_info *retv;

 retv = form_field_info_new();
 retv->type = FORM_T_OPTGROUP;

 retv->disabled = html_tag_co_elem(tag, "disabled");
 retv->text = html_get_attrib_from_tag(tag, "label");

 return retv;
}

static form_field_info *form_parse_optiontag(char *tag)
{
 form_field_info *retv;

 retv = form_field_info_new();
 retv->type = FORM_T_OPTION;

 retv->disabled = html_tag_co_elem(tag, "disabled");
 retv->selected = html_tag_co_elem(tag, "selected");
 retv->text = html_get_attrib_from_tag(tag, "label");

 retv->default_value = html_get_attrib_from_tag(tag, "value");

 return retv;
}

static form_field_info *form_parse_textareatag(char *tag)
{
 char *p;
 form_field_info *retv;

 retv = form_field_info_new();
 retv->type = FORM_T_TEXTAREA;

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "cols")))
 {
  retv->width = _atoi(p);
  free(p);
 }

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "rows")))
 {
  retv->height = _atoi(p);
  free(p);
 }

 retv->name = html_get_attrib_from_tag(tag, "name");

 retv->disabled = html_tag_co_elem(tag, "disabled");
 retv->readonly = html_tag_co_elem(tag, "readonly");

 return retv;
}

static form_info *form_parse_formtag(char *tag)
{
 char *p;
 form_info *retv = malloc(sizeof(form_info));

 retv->method = FORM_M_GET;
 retv->encoding = FORM_E_URLENCODED;
 retv->action = NULL;
 retv->infos = NULL;
 retv->text = NULL;
 retv->parent_url = NULL;

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "method")))
 {
  if(!strcasecmp(p, "GET"))
   retv->method = FORM_M_GET;
  else if(!strcasecmp(p, "POST"))
   retv->method = FORM_M_POST;
  else
   retv->method = FORM_M_UNKNOWN;

  free(p);
 }

 if((p = html_get_attrib_from_tag(tag, "enctype")))
 {
  if(!strcasecmp(p, "multipart/form-data"))
   retv->encoding = FORM_E_MULTIPART;
  else if(!strcasecmp(p, "application/x-www-form-urlencoded"))
   retv->encoding = FORM_E_URLENCODED;
  else
   retv->encoding = FORM_E_UNKNOWN;

  _free(p);
 }

 retv->action = html_get_attrib_from_tag(tag, "action");

 return retv;
}

static void form_field_info_free(form_field_info * ffi)
{
 dllist *ptr;

 _free(ffi->name);
 _free(ffi->default_value);
 _free(ffi->text);

 ptr = ffi->infos;
 while(ptr)
 {
  form_field_info_free((form_field_info *) ptr->data);
  ptr = dllist_remove_entry(ptr, ptr);
 }
 free(ffi);
}

void form_free(form_info * formi)
{
 dllist *ptr;

 _free(formi->action);
 _free(formi->text);

 ptr = formi->infos;
 while(ptr)
 {
  form_field_info_free((form_field_info *) ptr->data);
  ptr = dllist_remove_entry(ptr, ptr);
 }
 free(formi);
}

form_info *form_info_dup(form_info * formi)
{
 dllist *ptr;
 form_info *retv = malloc(sizeof(form_info));

 retv->method = formi->method;
 retv->encoding = formi->encoding;
 retv->action = tl_strdup(formi->action);
 retv->text = NULL;
 retv->parent_url = NULL;
 retv->infos = NULL;

 for(ptr = formi->infos; ptr; ptr = ptr->next)
  retv->infos = dllist_append(retv->infos, form_field_duplicate(ptr->data));

 return retv;
}

form_info *form_parse(char *form_text, int form_len)
{
 char *stack;
 int i, sr, ssz;
 int tagstart = FALSE;
 form_info *retv = NULL;
 form_field_info *selectgroup = NULL;
 dllist *optgroups = NULL;
 form_field_info *optgroup = NULL;
 form_field_info *lastformtag = NULL;
 form_field_info *plastformtag = NULL;
 int tsz, tr;
 char *text;
 bool_t fstag;
 char *sp;

 ssz = 2 * NARAZNIK;
 stack = malloc(ssz);
 sr = 0;

 tsz = 2 * NARAZNIK;
 text = malloc(tsz);
 tr = 0;

 for(i = 0; i < form_len; i++)
 {
  if(form_text[i] == '<')
  {
   tagstart = TRUE;
   sr = 0;
  }
  else if(form_text[i] == '>' && tagstart)
  {
   tagstart = FALSE;
   stack[sr] = '\0';
   fstag = FALSE;

#define IS_TAG(s) (!strncasecmp(stack, s, strlen(s)) && \
   sr >= strlen(s) && \
   (tl_ascii_isspace(stack[strlen(s)]) || \
    stack[strlen(s)] == '\0'))

   if(IS_TAG("FORM"))
   {
    retv = form_parse_formtag(stack);
   }
   else if(retv && IS_TAG("INPUT"))
   {
    fstag = TRUE;
    plastformtag = lastformtag;
    lastformtag = form_parse_inputtag(stack);
    retv->infos = dllist_append(retv->infos, lastformtag);
   }
   else if(retv && lastformtag && IS_TAG("/INPUT"))
   {
    if(tr)
    {
     text[tr] = '\0';
     sp = text;
     while(*sp && tl_ascii_isspace(*sp))
      sp++;
     if(!lastformtag->text && *sp)
     {
      int l = strcspn(sp, "\r\n");
      lastformtag->text = tl_strndup(sp, l);
      memmove(text, sp + l, strlen(sp + l + 1));
      tr = strlen(text);
     }
     else
      tr = 0;
    }
   }
   else if(retv && IS_TAG("BUTTON"))
   {
    fstag = TRUE;

    plastformtag = lastformtag;
    lastformtag = form_parse_buttontag(stack);
    retv->infos = dllist_append(retv->infos, lastformtag);
   }
   else if(retv && lastformtag && IS_TAG("/BUTTON"))
   {
    if(tr)
    {
     text[tr] = '\0';
     sp = text;
     while(*sp && tl_ascii_isspace(*sp))
      sp++;
     if(!lastformtag->text && *sp)
     {
      int l = strcspn(sp, "\r\n");
      lastformtag->text = tl_strndup(sp, l);
      memmove(text, sp + l, strlen(sp + l + 1));
      tr = strlen(text);
     }
     else
      tr = 0;
    }
   }
   else if(retv && IS_TAG("SELECT"))
   {
    fstag = TRUE;

    plastformtag = lastformtag;
    lastformtag = form_parse_selecttag(stack);
    selectgroup = lastformtag;
    retv->infos = dllist_append(retv->infos, lastformtag);
   }
   else if(selectgroup && IS_TAG("/SELECT"))
   {
    selectgroup = NULL;
   }
   else if(selectgroup && IS_TAG("OPTGROUP"))
   {
    fstag = TRUE;
    plastformtag = lastformtag;
    lastformtag = form_parse_optgrouptag(stack);
    optgroup = lastformtag;
    optgroups = dllist_prepend(optgroups, lastformtag);
    selectgroup->infos = dllist_append(selectgroup->infos, lastformtag);
   }
   else if(optgroups && IS_TAG("/OPTGROUP"))
   {
    optgroups = dllist_remove_entry(optgroups, optgroups);
    if(optgroups)
     optgroup = (form_field_info *) optgroups->data;
    else
     optgroup = NULL;
   }
   else if(selectgroup && IS_TAG("OPTION"))
   {
    fstag = TRUE;

    plastformtag = lastformtag;
    lastformtag = form_parse_optiontag(stack);
    lastformtag->multiple = selectgroup->multiple;
    if(optgroup)
     optgroup->infos = dllist_append(optgroup->infos, lastformtag);
    else
     selectgroup->infos = dllist_append(selectgroup->infos, lastformtag);
   }
   else if(selectgroup && lastformtag && IS_TAG("/OPTION"))
   {
    if(tr && lastformtag->type == FORM_T_OPTION)
    {
     text[tr] = '\0';
     sp = text;
     while(*sp && tl_ascii_isspace(*sp))
      sp++;
     if(!lastformtag->text && *sp)
     {
      int l = strcspn(sp, "\r\n");
      lastformtag->text = tl_strndup(sp, l);
      memmove(text, sp + l, strlen(sp + l + 1));
      tr = strlen(text);
     }
     else
      tr = 0;
     /*
       <OPTION VALUE="somevalue">sometext</OPTION>
       <OPTION>somevalue</OPTION>
       If no value given, then take value from text
       - PJS
      */
     if(!lastformtag->default_value)
     {
      lastformtag->default_value = tl_strdup(lastformtag->text);
     }
    }
   }
   else if(retv && IS_TAG("TEXTAREA"))
   {
    fstag = TRUE;

    plastformtag = lastformtag;
    lastformtag = form_parse_textareatag(stack);

    retv->infos = dllist_append(retv->infos, lastformtag);
   }
   else if(retv && lastformtag && IS_TAG("/TEXTAREA"))
   {
    if(tr && lastformtag->type == FORM_T_TEXTAREA)
    {
     text[tr] = '\0';
     sp = text;
     while(*sp && tl_ascii_isspace(*sp))
      sp++;
     if(!lastformtag->default_value && *sp)
      lastformtag->default_value = tl_strdup(sp);
     tr = 0;
    }
   }
   else if(IS_TAG("BR"))
   {
    TEXPAND(1);
    text[tr] = '\n';
    tr++;
   }

   if(fstag && tr)
   {
    char *sp;

    text[tr] = '\0';
    sp = text;
    while(*sp && tl_ascii_isspace(*sp))
     sp++;

    if(*sp && plastformtag)
    {
     if(plastformtag->type == FORM_T_RADIO ||
      plastformtag->type == FORM_T_CHECKBOX ||
      plastformtag->type == FORM_T_OPTION)
     {
      int ln = strcspn(sp, "\r\n");
      if(!plastformtag->text)
       plastformtag->text = tl_strndup(sp, ln);
      sp += ln;
      sp += strspn(sp, "\r\n \t");
     }
    }
    if(*sp)
    {
     form_field_info *ffi;
     dllist *last;


     ffi = form_field_info_new();
     ffi->type = FORM_T_NONFORM;
     ffi->text = tl_strdup(sp);

     if(optgroup)
     {
      last = dllist_last(optgroup->infos);
      optgroup->infos =
       dllist_insert_before(optgroup->infos, last, ffi);
     }
     else if(selectgroup)
     {
      last = dllist_last(selectgroup->infos);
      selectgroup->infos =
       dllist_insert_before(selectgroup->infos, last, ffi);
     }
     else
     {
      last = dllist_last(retv->infos);
      retv->infos = dllist_insert_before(retv->infos, last, ffi);
     }
    }
    tr = 0;
   }
  }
  else if(tagstart)
  {
   SEXPAND(1);
   stack[sr] = form_text[i];
   sr++;
  }
  else
  {
   TEXPAND(1);
   text[tr] = form_text[i];
   tr++;
  }
 }
 if(retv)
 {
  retv->text = form_text;

  if(tr)
  {
   text[tr] = '\0';
   sp = text;
   while(*sp && tl_ascii_isspace(*sp))
    sp++;

   if(*sp)
   {
    form_field_info *ffi;

    ffi = form_field_info_new();
    ffi->type = FORM_T_NONFORM;
    ffi->text = tl_strdup(sp);

    retv->infos = dllist_append(retv->infos, ffi);
   }
  }
 }

 _free(stack);
 _free(text);
 return retv;
}

void form_get_default_successful(char *name, dllist * fields, dllist ** retv)
{
 dllist *ptr;

 ptr = fields;
 while(ptr)
 {
  form_field_info *ffi = (form_field_info *) ptr->data;
  char *n, *v;

  n = NULL;
  v = NULL;
  switch (ffi->type)
  {
  case FORM_T_TEXT:
  case FORM_T_PASSWORD:
  case FORM_T_FILE:
  case FORM_T_TEXTAREA:
  case FORM_T_HIDDEN:
   n = ffi->name;
   v = tl_strdup(ffi->default_value);
   break;
  case FORM_T_RADIO:
  case FORM_T_CHECKBOX:
   if(ffi->checked)
   {
    n = ffi->name;
    v = tl_strdup(ffi->default_value);
   }
   break;
  case FORM_T_OPTION:
   if(ffi->selected)
   {
    n = ffi->name ? ffi->name : name;
    v = tl_strdup(ffi->default_value);
   }
   break;
  case FORM_T_OPTGROUP:
   form_get_default_successful(name, ffi->infos, retv);
   break;
  case FORM_T_SELECT:
   form_get_default_successful(ffi->name, ffi->infos, retv);
   break;
  default:
   /* nothing to do */
   break;
  }
  if(n)
  {
   form_field *ff = _malloc(sizeof(form_field));

   ff->type = ffi->type;

   ff->name = tl_strdup(n);
   ff->value = v ? v : tl_strdup("");
   *retv = dllist_append(*retv, ff);
  }
  ptr = ptr->next;
 }
}

#ifdef GTK_FACE
static void form_get_successful(char *name, dllist * fields, dllist ** retv)
{
 dllist *ptr;

 for(ptr = fields; ptr; ptr = ptr->next)
 {
  form_field_info *ffi = (form_field_info *) ptr->data;
  char *n, *v;

  if(!ffi->widget && (ffi->type != FORM_T_HIDDEN))
   continue;

  n = NULL;
  v = NULL;
  switch (ffi->type)
  {
  case FORM_T_TEXT:
  case FORM_T_PASSWORD:
   n = ffi->name;
   v = tl_strdup(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(ffi->widget)));
   break;
  case FORM_T_FILE:
   n = ffi->name;
   v = tl_strdup(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(ffi->widget)));
   break;
  case FORM_T_RADIO:
  case FORM_T_CHECKBOX:
   if(GTK_TOGGLE_BUTTON(ffi->widget)->active)
   {
    n = ffi->name;
    v = tl_strdup(ffi->default_value);
   }
   break;
  case FORM_T_TEXTAREA:
   {
    int len;
    char *p;

    len = gtk_text_get_length(GTK_TEXT(ffi->widget));
    p = gtk_editable_get_chars(GTK_EDITABLE(ffi->widget), 0, len);
    v = tl_strdup(p);
    g_free(p);
    n = ffi->name;
   }
   break;
  case FORM_T_OPTION:
   if(GTK_IS_CLIST(ffi->widget))
   {
    if(g_list_find(GTK_CLIST(ffi->widget)->selection, (void *) ffi->idx))
    {
     n = ffi->name ? ffi->name : name;
     v = tl_strdup(ffi->default_value);
    }
   }
   else
   {
    if(GTK_CHECK_MENU_ITEM(ffi->widget)->active)
    {
     n = ffi->name ? ffi->name : name;
     v = tl_strdup(ffi->default_value);
    }
   }
   break;
  case FORM_T_HIDDEN:
   n = ffi->name;
   v = tl_strdup(ffi->default_value);
   break;
  case FORM_T_OPTGROUP:
   form_get_successful(name, ffi->infos, retv);
   break;
  case FORM_T_SELECT:
   form_get_successful(ffi->name, ffi->infos, retv);
   break;
  default:
   /* nothing to do */
   break;
  }
  if(n)
  {
   form_field *ff = _malloc(sizeof(form_field));

   ff->type = ffi->type;

   ff->name = tl_strdup(n);
   ff->value = v ? v : tl_strdup("");
   *retv = dllist_append(*retv, ff);
  }
 }
}

static void form_submit_cb(GtkWidget * w, form_info * fi)
{
 form_field_info *ffi = NULL;
 dllist *fields = NULL;
 url_info *ui;

 if(w)
  ffi = (form_field_info *) gtk_object_get_user_data(GTK_OBJECT(w));

 form_get_successful(NULL, fi->infos, &fields);

 if(ffi && ffi->name)
 {
  form_field *ff = _malloc(sizeof(form_field));

  ff->type = ffi->type;
  ff->name = tl_strdup(ffi->name);
  ff->value =
   ffi->default_value ? tl_strdup(ffi->default_value) : tl_strdup("");
  fields = dllist_prepend(fields, ff);
 }

 ui = url_info_new(fi->action);
 ui->type = URLI_FORM;
 ui->method = fi->method;
 ui->encoding = fi->encoding;
 ui->fields = fields;

 if(gui_cfg.config_shell)
 {
  url_info *cui;
  int row = gtk_clist_append(GTK_CLIST(gui_cfg.url_list), &fi->action);
  cui = url_info_duplicate(ui);
  gtk_clist_set_row_data_full(GTK_CLIST(gui_cfg.url_list), row, cui,
   (GtkDestroyNotify) url_info_free);
 }

 cfg.request = dllist_append(cfg.request, ui);

 if(cfg.mode_started)
 {
  if(!append_starting_url(ui, fi->parent_url))
  {
   gdk_beep();
  }
 }
}

static void form_reset(dllist * fields)
{
 while(fields)
 {
  form_field_info *ffi = (form_field_info *) fields->data;

  switch (ffi->type)
  {
  case FORM_T_TEXT:
  case FORM_T_PASSWORD:
   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(ffi->widget), ffi->default_value);
   break;
  case FORM_T_FILE:
   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(ffi->widget), ffi->default_value);
   break;
  case FORM_T_RADIO:
  case FORM_T_CHECKBOX:
   gtk_toggle_button_set_state(GTK_TOGGLE_BUTTON(ffi->widget),
    ffi->checked);
   break;
  case FORM_T_OPTGROUP:
  case FORM_T_SELECT:
   form_reset(ffi->infos);
   break;
  case FORM_T_OPTION:
   gtk_check_menu_item_set_state(GTK_CHECK_MENU_ITEM(ffi->widget),
    ffi->selected);
   break;
  case FORM_T_TEXTAREA:
   gtk_text_set_point(GTK_TEXT(ffi->widget), 0);
   gtk_text_forward_delete(GTK_TEXT(ffi->widget),
    gtk_text_get_length(GTK_TEXT(ffi->widget)));
   if(ffi->default_value)
    gtk_text_insert(GTK_TEXT(ffi->widget), NULL, NULL, NULL,
     ffi->default_value, strlen(ffi->default_value));
   break;
  default:
   break;
  }

  fields = fields->next;
 }
}

static void form_reset_cb(GtkWidget * w, form_info * fi)
{
 form_reset(fi->infos);
}

static GtkWidget *form_render_optgroup(form_field_info * sel, dllist * dl)
{
 GtkWidget *menu, *mi;
 char *p;
 dllist *ptr;

 menu = gtk_menu_new();
 gtk_widget_realize(menu);

 ptr = dl;
 while(ptr)
 {
  form_field_info *ffi = (form_field_info *) ptr->data;

  mi = NULL;
  switch (ffi->type)
  {
  case FORM_T_OPTION:
   if(ptr->next &&
    (((form_field_info *) ptr->next->data)->type == FORM_T_NONFORM))
   {
    if(ffi->text)
     p = ffi->text;
    else
     p = ((form_field_info *) ptr->next->data)->text;
    ptr = ptr->next;
   }
   else if(ffi->text)
    p = ffi->text;
   else if(ffi->default_value)
    p = ffi->default_value;
   else
    p = "option";
   if(ffi->multiple)
    mi = gtk_check_menu_item_new_with_label(p);
   else
   {
    mi = gtk_radio_menu_item_new_with_label(sel->rg, p);
    sel->rg = gtk_radio_menu_item_group(GTK_RADIO_MENU_ITEM(mi));
   }
   break;
  case FORM_T_OPTGROUP:
   if(ptr->next &&
    (((form_field_info *) ptr->next->data)->type == FORM_T_NONFORM))
   {
    if(ffi->text)
     p = ffi->text;
    else
     p = ((form_field_info *) ptr->next->data)->text;
    ptr = ptr->next;
   }
   else if(ffi->text)
    p = ffi->text;
   else
    p = "optgroup";
   mi = gtk_menu_item_new_with_label(p);
   gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(mi),
    form_render_optgroup(sel, ffi->infos));
   break;
  default:
   xprintf(0, gettext("Unsupported form type in context: %d\n"),
    ffi->type);
   break;
  }
  if(mi)
  {
   gtk_menu_append(GTK_MENU(menu), mi);
   gtk_widget_show(mi);
   gtk_object_set_user_data(GTK_OBJECT(mi), ffi);
   gtk_widget_set_sensitive(mi, !ffi->disabled);
  }
  ffi->widget = mi;

  ptr = ptr->next;
 }

 return menu;
}

static GtkWidget *form_render_selection(form_field_info * ffi)
{
 GtkWidget *w, *menu;

 if(ffi->height > 1)
 {
  dllist *ptr;
  GtkWidget *swin = NULL;


  w = gtk_clist_new(1);
  if(ffi->multiple)
  {
   gtk_clist_set_selection_mode(GTK_CLIST(w), GTK_SELECTION_MULTIPLE);
  }
  else
  {
   gtk_clist_set_selection_mode(GTK_CLIST(w), GTK_SELECTION_SINGLE);
  }
  gtk_object_set_user_data(GTK_OBJECT(w), ffi);
  gtk_widget_set_sensitive(w, !ffi->disabled);
  for(ptr = ffi->infos; ptr; ptr = ptr->next)
  {
   form_field_info *offi = (form_field_info *) ptr->data;

   if(offi->type == FORM_T_OPTION)
   {
    char *p;

    if(offi->text)
     p = offi->text;
    else if(offi->default_value)
     p = offi->default_value;
    else
     p = "option";

    offi->idx = gtk_clist_append(GTK_CLIST(w), &p);
    gtk_clist_set_selectable(GTK_CLIST(w), offi->idx, !offi->disabled);
    if(offi->selected)
     gtk_clist_select_row(GTK_CLIST(w), offi->idx, 0);
    offi->widget = w;
   }
   else
   {
    xprintf(0, gettext("Unsupported form type in context: %d\n"),
     ffi->type);
   }
  }
  ffi->widget = w;

  swin = gtk_scrolled_window_new(NULL, NULL);
  gtk_scrolled_window_set_policy(GTK_SCROLLED_WINDOW(swin),
   GTK_POLICY_AUTOMATIC, GTK_POLICY_AUTOMATIC);
  gtk_widget_show(swin);
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(swin), w);

  gtk_widget_show(w);
  if(swin)
   w = swin;
 }
 else
 {
  w = gtk_option_menu_new();
  menu = form_render_optgroup(ffi, ffi->infos);
  gtk_option_menu_set_menu(GTK_OPTION_MENU(w), menu);
  gtk_object_set_user_data(GTK_OBJECT(w), ffi);
  gtk_widget_set_sensitive(w, !ffi->disabled);
 }

 return w;
}

static GtkWidget *form_render(form_info * fi, GtkWidget * pbox)
{
 GtkWidget *box, *w;
 dllist *ptr, *ptr2;
 char *p;

 box = gtk_vbox_new(FALSE, 2);
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(pbox), box, FALSE, FALSE, 1);
 gtk_widget_show(box);

 for(ptr = fi->infos; ptr; ptr = ptr->next)
 {
  form_field_info *ffi;

  ffi = (form_field_info *) ptr->data;

  w = NULL;

  switch (ffi->type)
  {
  case FORM_T_TEXT:
   w = gtk_entry_new();
   if(ffi->maxlen)
    gtk_entry_set_max_length(GTK_ENTRY(w), ffi->maxlen);
   if(ffi->width)
    gtk_widget_set_usize(w,
     ffi->width * 10 /*gdk_string_width(w->style->font, "xxx") */ , -1);
   break;
  case FORM_T_PASSWORD:
   w = gtk_entry_new();
   if(ffi->maxlen)
    gtk_entry_set_max_length(GTK_ENTRY(w), ffi->maxlen);
   if(ffi->width)
    gtk_widget_set_usize(w,
     ffi->width * 10 /*gdk_string_width(w->style->font, "xxx") */ , -1);
   gtk_entry_set_visibility(GTK_ENTRY(w), FALSE);
   break;
  case FORM_T_CHECKBOX:
   if(ffi->text)
    p = ffi->text;
   else if(ptr->next &&
    (((form_field_info *) ptr->next->data)->type == FORM_T_NONFORM))
   {
    p = ((form_field_info *) ptr->next->data)->text;
    ptr = ptr->next;
   }
   else
    p = "check";

   w = gtk_check_button_new_with_label(p);
   gtk_toggle_button_set_state(GTK_TOGGLE_BUTTON(w), ffi->checked);
   break;
  case FORM_T_RADIO:
   {
    GSList *rg = NULL;

    ptr2 = ptr->prev;
    while(ptr2)
    {
     form_field_info *tffi = (form_field_info *) ptr2->data;

     if(ffi->type == tffi->type &&
      tffi->name && ffi->name && !strcmp(tffi->name, ffi->name))
     {
      rg = gtk_radio_button_group(GTK_RADIO_BUTTON(tffi->widget));
      break;
     }
     ptr2 = ptr2->prev;
    }
    if(ffi->text)
     p = ffi->text;
    else if(ptr->next &&
     (((form_field_info *) ptr->next->data)->type == FORM_T_NONFORM))
    {
     p = ((form_field_info *) ptr->next->data)->text;
     ptr = ptr->next;
    }
    else
     p = "radio";

    w = gtk_radio_button_new_with_label(rg, p);
    gtk_toggle_button_set_state(GTK_TOGGLE_BUTTON(w), ffi->checked);
   }
   break;
  case FORM_T_SUBMIT:
  case FORM_T_IMAGE:
   if(ffi->name)
    p = ffi->name;
   else
    p = "Submit";
   w = gtk_button_new_with_label(p);

   gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(w), "clicked",
    GTK_SIGNAL_FUNC(form_submit_cb), fi);
   break;
  case FORM_T_RESET:
   if(ffi->name)
    p = ffi->name;
   else
    p = "Reset";
   w = gtk_button_new_with_label(p);

   gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(w), "clicked",
    GTK_SIGNAL_FUNC(form_reset_cb), fi);
   break;
  case FORM_T_FILE:
   w = gtk_entry_new();
   break;
  case FORM_T_HIDDEN:
   break;
  case FORM_T_BUTTON:
   if(ffi->default_value)
    p = ffi->default_value;
   else
    p = "Button";
   w = gtk_button_new_with_label(p);
   break;
  case FORM_T_SELECT:
   w = form_render_selection(ffi);
   break;
  case FORM_T_TEXTAREA:
   w = gtk_text_new(NULL, NULL);
   gtk_widget_set_usize(w, 250, 150);
   gtk_text_set_editable(GTK_TEXT(w), ffi->readonly);
   break;
  case FORM_T_UNKNOWN:
  case FORM_T_OPTGROUP:
  case FORM_T_OPTION:
   xprintf(0, gettext("Unsupported form type in context: %d\n"),
    ffi->type);
   break;
  case FORM_T_NONFORM:
   w = gtk_label_new(ffi->text);
   break;
  }
  if(w)
  {
   gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box), w, FALSE, FALSE, 1);
   gtk_widget_show(w);
   gtk_object_set_user_data(GTK_OBJECT(w), ffi);
   gtk_widget_set_sensitive(w, !ffi->disabled);
   if(!ffi->widget)
    ffi->widget = w;
  }
 }

 return box;
}

struct form_edit_dlg_t
{
 GtkWidget *top;
 GtkWidget *tab;
 GtkWidget *url_list;
 GtkWidget *action;
 GtkWidget *method;
 GtkWidget *encoding;
 GtkWidget *swin;
 GtkWidget *form;
 GtkWidget *formnr;
 GtkWidget *fs;
 form_info *formdata;
 char *docdata;
 int doclen;
 long formsnum;
 url *parent_url;
};

static void PopdownW(GtkObject * object, gpointer func_data)
{
 gtk_widget_hide(GTK_WIDGET(func_data));
}

static void form_edit_dlg_refresh_list(GtkWidget * w,
 struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 int i;

 gtk_clist_freeze(GTK_CLIST(fedlg->url_list));
 gtk_clist_clear(GTK_CLIST(fedlg->url_list));
 LOCK_CFG_URLHASH;
 for(i = 0; i < cfg.url_hash_tbl->size; i++)
 {
  dllist *ptr = cfg.url_hash_tbl->nodes[i];

  while(ptr)
  {
   url *urlp = (url *) ptr->data;

   if(urlp->status & URL_HAVE_FORMS)
   {
    char *urlstr;
    int row;

    urlstr = url_to_urlstr(urlp, FALSE);
    row = gtk_clist_append(GTK_CLIST(fedlg->url_list), &urlstr);
    gtk_clist_set_row_data(GTK_CLIST(fedlg->url_list), row, urlp);
    _free(urlstr);
   }

   ptr = ptr->next;
  }
 }
 UNLOCK_CFG_URLHASH;
 gtk_clist_thaw(GTK_CLIST(fedlg->url_list));
}

static void form_edit_dlg_browse(struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 GtkWidget *hbox, *vbox, *label, *swin, *button;

 hbox = gtk_hbox_new(FALSE, 2);
 gtk_widget_show(hbox);
 label = gtk_label_new(gettext("Browse"));
 gtk_notebook_append_page(GTK_NOTEBOOK(fedlg->tab), hbox, label);

 swin = gtk_scrolled_window_new(NULL, NULL);
 gtk_scrolled_window_set_policy(GTK_SCROLLED_WINDOW(swin),
  GTK_POLICY_AUTOMATIC, GTK_POLICY_AUTOMATIC);
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(hbox), swin, TRUE, TRUE, 2);
 gtk_widget_show(swin);

 fedlg->url_list = gtk_clist_new(1);
 gtk_clist_set_column_auto_resize(GTK_CLIST(fedlg->url_list), 0, TRUE);
 gtk_clist_set_selection_mode(GTK_CLIST(fedlg->url_list),
  GTK_SELECTION_BROWSE);
 gtk_clist_set_column_title(GTK_CLIST(fedlg->url_list), 0,
  gettext("URLs with forms"));
 gtk_clist_column_titles_show(GTK_CLIST(fedlg->url_list));
 gtk_container_add(GTK_CONTAINER(swin), fedlg->url_list);
 gtk_widget_show(fedlg->url_list);

 vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 2);
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(hbox), vbox, FALSE, FALSE, 2);
 gtk_widget_show(vbox);

 button =
  guitl_pixmap_button(restart_small_xpm, NULL, gettext("Refresh URL list"));
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), button, FALSE, FALSE, 10);
 gtk_widget_show(button);

 gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button), "clicked",
  GTK_SIGNAL_FUNC(form_edit_dlg_refresh_list), fedlg);
}

static void form_edit_dlg_switch_form(GtkWidget * w,
 struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 char *formdata;
 int formlen;
 long nr = (long) gtk_object_get_user_data(GTK_OBJECT(w));

 if(fedlg->formdata)
 {
  form_free(fedlg->formdata);
  fedlg->formdata = NULL;
  gtk_widget_destroy(fedlg->form);
  gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->method), "");
  gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->encoding), "");
  gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->action), "");
 }

 formdata = form_get_text(nr, fedlg->docdata, fedlg->doclen, &formlen);

 if(!formdata)
  return;

 fedlg->formdata = form_parse(formdata, formlen);
 fedlg->formdata->parent_url = fedlg->parent_url;

 gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->method),
  (fedlg->formdata->method ==
   FORM_M_GET) ? "GET" : (fedlg->formdata->method ==
   FORM_M_POST) ? "POST" : gettext("unknown"));
 gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->encoding),
  (fedlg->formdata->encoding ==
   FORM_E_URLENCODED) ? "application/x-www-form-urlencoded" : (fedlg->
   formdata->encoding ==
   FORM_E_MULTIPART) ? "multipart/form-data" : gettext("unknown"));
 gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->action), fedlg->formdata->action);

 fedlg->form = gtk_vbox_new(FALSE, 2);
 gtk_scrolled_window_add_with_viewport(GTK_SCROLLED_WINDOW(fedlg->swin),
  fedlg->form);
 gtk_widget_show(fedlg->form);

 form_render(fedlg->formdata, fedlg->form);
 /* FIXME: The following line showed up to be wrong after ansification,
   thought I have no idea what to do with it.
   form_reset(NULL, fedlg); */
}

static char *form_load_doc(char *docfile, int *doclen)
{
 char *retv = NULL;
 char buf[1024];
 int fd;
 int len;

 *doclen = 0;
 if(!docfile)
  return NULL;

 if((fd = open(docfile, O_BINARY | O_RDONLY)) < 0)
 {
  xperror(docfile);
  return NULL;
 }

 while((len = read(fd, buf, sizeof(buf))) > 0)
 {
  retv = _realloc(retv, *doclen + len + 1);
  memmove(retv + *doclen, buf, len);
  *doclen += len;
 }

 if(len < 0)
  xperror(docfile);

 close(fd);

 return retv;
}

static int form_edit_dlg_load_html_file(char *filename,
 struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 GtkWidget *menu, *fmi = NULL;

 if(fedlg->formdata)
 {
  form_free(fedlg->formdata);
  fedlg->formdata = NULL;
  gtk_widget_destroy(fedlg->form);
  gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->method), "");
  gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->encoding), "");
  gtk_label_set(GTK_LABEL(fedlg->action), "");
 }
 if(filename)
  fedlg->docdata = form_load_doc(filename, &fedlg->doclen);

 if(!fedlg->docdata)
  return -1;

 menu = gtk_menu_new();
 for(fedlg->formsnum = 0;; fedlg->formsnum++)
 {
  int formlen;
  char *formdata;
  GtkWidget *mi;
  char pom[10];

  formdata =
   form_get_text(fedlg->formsnum, fedlg->docdata, fedlg->doclen, &formlen);

  if(!formdata)
   break;

  _free(formdata);

  sprintf(pom, "%ld", fedlg->formsnum);
  mi = gtk_menu_item_new_with_label(pom);
  gtk_object_set_user_data(GTK_OBJECT(mi), (gpointer) fedlg->formsnum);
  gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(mi), "activate",
   GTK_SIGNAL_FUNC(form_edit_dlg_switch_form), fedlg);
  gtk_widget_show(mi);
  gtk_menu_append(GTK_MENU(menu), mi);

  if(!fedlg->formsnum)
   fmi = mi;
 }

 gtk_option_menu_set_menu(GTK_OPTION_MENU(fedlg->formnr), menu);

 if(!fedlg->formsnum)
  return -1;

 gtk_option_menu_set_history(GTK_OPTION_MENU(fedlg->formnr), 0);
 form_edit_dlg_switch_form(fmi, fedlg);

 return 0;
}

static void form_edit_dlg_switch_page(GtkWidget * w, GtkNotebookPage * pg,
 gint pgnr, struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 if(pgnr == 1)
 {
  if(fedlg->docdata)
  {
   _free(fedlg->docdata);
   gtk_widget_destroy(GTK_OPTION_MENU(fedlg->formnr)->menu);
  }
  if(GTK_CLIST(fedlg->url_list)->selection)
  {
   url *urlp;

   urlp = (url *) gtk_clist_get_row_data(GTK_CLIST(fedlg->url_list),
    GPOINTER_TO_INT(GTK_CLIST(fedlg->url_list)->selection->data));

   fedlg->parent_url = urlp;
   form_edit_dlg_load_html_file(url_to_filename(urlp, FALSE), fedlg);
  }
 }
}

static void form_edit_dlg_load_file_ok(GtkWidget * w,
 struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 char *p =
  (gchar *) gtk_file_selection_get_filename(GTK_FILE_SELECTION(fedlg->fs));

 fedlg->parent_url = NULL;
 form_edit_dlg_load_html_file(p, fedlg);
 gtk_widget_destroy(fedlg->fs);
}

static void form_edit_dlg_load_file(GtkWidget * w,
 struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 if(!fedlg->fs)
 {
  fedlg->fs = gtk_file_selection_new(gettext("Pavuk: load form file"));

  gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(fedlg->fs), "destroy",
   GTK_SIGNAL_FUNC(gtk_widget_destroyed), &fedlg->fs);

  gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(GTK_FILE_SELECTION(fedlg->fs)->ok_button),
   "clicked", GTK_SIGNAL_FUNC(form_edit_dlg_load_file_ok), fedlg);

  gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(GTK_FILE_SELECTION(fedlg->fs)->
    cancel_button), "clicked", GTK_SIGNAL_FUNC(PopdownW), fedlg->fs);
 }
 gtk_widget_show(fedlg->fs);
 if(GTK_WIDGET_REALIZED(fedlg->fs))
  gdk_window_raise(fedlg->fs->window);
}

static void form_edit_dlg_fill(struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 GtkWidget *label, *button, *vbox, *pbox, *frame;
 GtkWidget *menu;

 vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 2);
 gtk_widget_show(vbox);
 label = gtk_label_new(gettext("Fill forms"));
 gtk_notebook_append_page(GTK_NOTEBOOK(fedlg->tab), vbox, label);

 pbox = gtk_table_new(2, 4, FALSE);
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), pbox, FALSE, FALSE, 2);
 gtk_widget_show(pbox);

 label = gtk_label_new(gettext("Form number: "));
 gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 0.0, 0.5);
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(pbox), label, 0, 1, 0, 1, GTK_FILL, GTK_FILL, 2,
  2);
 gtk_widget_show(label);

 fedlg->formnr = gtk_option_menu_new();
 gtk_widget_set_usize(fedlg->formnr, 45, -1);
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(pbox), fedlg->formnr, 1, 2, 0, 1, GTK_SHRINK,
  GTK_SHRINK, 2, 2);
 menu = gtk_menu_new();
 gtk_option_menu_set_menu(GTK_OPTION_MENU(fedlg->formnr), menu);
 gtk_widget_show(fedlg->formnr);

 label = gtk_label_new(gettext("Action URL: "));
 gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 0.0, 0.5);
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(pbox), label, 0, 1, 1, 2, GTK_FILL, GTK_FILL, 2,
  2);
 gtk_widget_show(label);

 fedlg->action = gtk_label_new("");
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(pbox), fedlg->action, 1, 2, 1, 2, GTK_FILL,
  GTK_FILL, 2, 2);
 gtk_widget_show(fedlg->action);

 label = gtk_label_new(gettext("Request method: "));
 gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 0.0, 0.5);
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(pbox), label, 0, 1, 2, 3, GTK_FILL, GTK_FILL, 2,
  2);
 gtk_widget_show(label);

 fedlg->method = gtk_label_new("");
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(pbox), fedlg->method, 1, 2, 2, 3, GTK_FILL,
  GTK_FILL, 2, 2);
 gtk_widget_show(fedlg->method);

 label = gtk_label_new(gettext("Request encoding: "));
 gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 0.0, 0.5);
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(pbox), label, 0, 1, 3, 4, GTK_FILL, GTK_FILL, 2,
  2);
 gtk_widget_show(label);

 fedlg->encoding = gtk_label_new("");
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(pbox), fedlg->encoding, 1, 2, 3, 4, GTK_FILL,
  GTK_FILL, 2, 2);
 gtk_widget_show(fedlg->encoding);

 frame = gtk_frame_new(gettext("HTML form content"));
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), frame, TRUE, TRUE, 2);
 gtk_widget_show(frame);

 fedlg->swin = gtk_scrolled_window_new(NULL, NULL);
 gtk_widget_set_usize(fedlg->swin, 400, 200);
 gtk_scrolled_window_set_policy(GTK_SCROLLED_WINDOW(fedlg->swin),
  GTK_POLICY_ALWAYS, GTK_POLICY_ALWAYS);
 gtk_container_add(GTK_CONTAINER(frame), fedlg->swin);
 gtk_widget_show(fedlg->swin);

 pbox = gtk_hbutton_box_new();
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), pbox, FALSE, FALSE, 2);
 gtk_widget_show(pbox);

 button = guitl_pixmap_button(load_xpm, NULL, gettext("Load HTML file ..."));
 gtk_container_add(GTK_CONTAINER(pbox), button);
 gtk_widget_show(button);

 gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button), "clicked",
  GTK_SIGNAL_FUNC(form_edit_dlg_load_file), fedlg);

}

static void form_edit_dlg_close(GtkWidget * w, struct form_edit_dlg_t *fedlg)
{
 gtk_widget_hide(fedlg->top);
 _free(fedlg->docdata);
 if(fedlg->formdata)
 {
  form_free(fedlg->formdata);
  fedlg->formdata = NULL;
  gtk_widget_destroy(fedlg->form);
 }
 gtk_notebook_set_page(GTK_NOTEBOOK(fedlg->tab), 0);
}

static struct form_edit_dlg_t fedlg_info =
 { NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL };

void form_edit_dlg_clear(void)
{
 if(!fedlg_info.top)
  return;

 if(!MT_IS_MAIN_THREAD())
 {
  GDK_THREADS_ENTER();
 }

 form_edit_dlg_refresh_list(NULL, &fedlg_info);
 fedlg_info.parent_url = NULL;
 form_edit_dlg_load_html_file(NULL, &fedlg_info);

 if(!MT_IS_MAIN_THREAD())
 {
  GDK_THREADS_LEAVE();
 }
}

void form_edit_dlg(void)
{
 if(!fedlg_info.top)
 {
  GtkWidget *tbox, *bbox, *button;

  fedlg_info.top = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(fedlg_info.top),
   gettext("Pavuk: HTML forms editor"));
  gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(fedlg_info.top), "destroy",
   GTK_SIGNAL_FUNC(gtk_widget_destroyed), &fedlg_info.top);

  tbox = gtk_vbox_new(FALSE, 2);
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(fedlg_info.top), tbox);
  gtk_widget_show(tbox);

  fedlg_info.tab = gtk_notebook_new();
  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(tbox), fedlg_info.tab, TRUE, TRUE, 2);
  gtk_widget_show(fedlg_info.tab);

  form_edit_dlg_browse(&fedlg_info);
  form_edit_dlg_fill(&fedlg_info);

  gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(fedlg_info.tab), "switch_page",
   GTK_SIGNAL_FUNC(form_edit_dlg_switch_page), &fedlg_info);

  bbox = gtk_hbutton_box_new();
  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(tbox), bbox, FALSE, FALSE, 2);
  gtk_widget_show(bbox);

  button = guitl_pixmap_button(cancel_xpm, NULL, gettext("Close"));
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(bbox), button);
  gtk_widget_show(button);

  gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button), "clicked",
   GTK_SIGNAL_FUNC(form_edit_dlg_close), &fedlg_info);
 }
 form_edit_dlg_refresh_list(NULL, &fedlg_info);
 gtk_widget_show(fedlg_info.top);
 if(GTK_WIDGET_REALIZED(fedlg_info.top))
  gdk_window_raise(fedlg_info.top->window);
}

#endif /* GTK_FACE */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index